Toelichting opbrengstgegevens vavo 2014-2016

Voor het toezicht op het vavo wordt jaarlijks informatie verzameld over de instroom en uitstroom.

Hieronder kunt u het document 'Toelichting bij examengegevens vavo’ downloaden, met daarin een toelichting bij de gegevens over de onderwijsresultaten van het volwassenenonderwijs.