Servicedocument beroepspraktijkvorming: wat mag verwacht worden van de BPV?

Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) zijn er aan de beroepspraktijkvorming (bpv) vereisten gesteld. Deze vereisten zijn in de loop van de jaren - sinds de invoering van de WEB - niet gewijzigd. Er zijn veel goede voorbeelden van de uitvoering van de bpv in het mbo-veld bekend. Die komen en zijn in het verleden ook in ons reguliere toezicht naar voren gekomen. Bij een aantal instellingen heeft de inspectie op het punt van de bpv in de afgelopen jaren echter grote tekorten aangetroffen, voornamelijk bij bedrijfsgerichte opleidingen. Naar aanleiding van de geconstateerde tekorten is besloten dit servicedocument op te stellen.