Vervolgtoezicht in het middelbaar beroepsonderwijs

In de brochure Informatie over vervolgtoezicht in het mbo geven we uitleg over de oordelen Zeer zwak, Onvoldoende examenkwaliteit, Onvoldoende onderwijsresultaten en 'niet-naleving registratie en melding ongeloorloofd verzuim'. Wat houden deze oordelen in? Hoe komen ze tot stand? En welk vervolg geven we eraan? Ook lichten we toe wat we van het bestuur verwachten en beschrijven we de verschillende stappen in het vervolgtoezicht.