Programmering 2018-2019 Toezicht Sociaal Domein

Toezicht Sociaal Domein, het samenwerkingsverband van vier rijksinspecties, waaronder de Inspectie van het Onderwijs*, heeft zijn onderzoeksprogramma voor de jaren 2018 – 2019 gepubliceerd.

In 2018 worden allereerst drie lopende toezichtonderzoeken afgerond:

  • Personen met verward gedrag;
  • Statushouders;
  • Uitstroom uit Voortgezet speciaal onderwijs MBO-1 en Praktijkonderwijs naar vervolgopleiding of werk.

*Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting, Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie van het Onderwijs en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.