Gemeenten met status C

Gemeenten die hun wettelijke taken niet of onvoldoende naleven en niet of onvoldoende meewerken aan het maken en uitvoeren van verbeterafspraken tussen de inspectie en het college van B en W krijgen een status C. Dit betekent dat de gemeente niet voldoet aan de wettelijke minimumeisen voor uitvoering van toezicht op en handhaving van kinderopvang en dat zij niet meewerkt om hier wel aan te kunnen voldoen.

Op dit moment zijn er geen gemeenten waaraan een status C is toegekend.

Interventie door de minister

Als een gemeente niet aan de taken op het gebied van toezicht en handhaving kinderopvang voldoet en vervolgens ook niet mee wil werken aan een verbetertraject krijgt ze de status C toegekend. De inspectie kan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overweging geven om gebruik te maken van het toezichtinstrument ‘indeplaatsstelling’ (artikel 124 Gemeentewet).