Gemeenten met status B

Dit overzicht bevat gemeenten die hun wettelijke taken niet of onvoldoende naleven, maar wel meewerken aan het maken en uitvoeren van verbeterafspraken tussen de inspectie en het college van B en W. Dit betekent dat de gemeente (nog) niet voldoet aan de wettelijke minimumeisen voor uitvoering van toezicht op en handhaving van kinderopvang, maar wel bezig is om hier aan te gaan voldoen.

Gemeenten met status B
Naam gemeente Datum vaststelling status Rapport
Uden 01-07-2019 Rapport 'Toezicht op de taakuitvoering van toezicht en handhaving door de gemeente Uden'