Landelijk rapport toezicht en handhaving kinderopvang (2015)

Dit landelijk rapport over het toezicht en de handhaving op de kinderopvang laat zien hoe gemeenten hun wettelijke taken op het gebied van kinderopvang uitvoeren. Daarnaast schetst het rapport een algemeen beeld van de beschikbare kinderopvangvoorzieningen en typen houders. Omdat de resultaten zijn opgenomen over de jaren 2014 en 2015 en waar mogelijk 2013, kan een wat breder beeld geschetst worden over ontwikkelingen in de uitvoering.


Daarnaast belicht de Inspectie van het Onderwijs ook dit jaar een aantal onderwerpen die invloed hebben op de uitvoering van de wettelijke taken door gemeenten. Zo bieden we meer inzicht in de context waarbinnen toezicht en handhaving plaatsvinden. Dit doet de inspectie door de rol en positie van de houders in beeld te brengen. Ook verschaffen we meer inzicht in de voorwaarden waarop de overtredingen worden begaan. Als laatste komen de resultaten van handhavingsacties van een groep van ongeveer honderd goed handhavende gemeenten aan de orde.