Sectorprofielen hoger onderwijs

Per sector worden er figuren getoond die gaan over een kleine twintig indicatoren. Bijvoorbeeld ‘aantallen opleidingen’,  ‘aantallen studenten’, ‘behaalde diploma’s’ ‘tevredenheid’ en ‘arbeidsmarktkansen’. De profielen zijn een verkorte versie van de sectorbeelden en geven enkel figuren weer.

Voor elke sector wordt dezelfde set van figuren gepresenteerd. In sommige sectoren is geen hbo onderwijs, geen deeltijdonderwijs of is er voor een indicator te weinig data beschikbaar. Daarom kan het voorkomen dat sommige figuren deels leeg zijn, of niet worden geplaatst. Dan zal de nummering van figuren niet doorlopend zijn. De sectorprofielen worden elk jaar geactualiseerd.