Sectorbeeld Techniek

Het sectorbeeld Techniek gaat over de opleidingen in het hoger onderwijs in deze sector. Om de opleidingen uit deze sector beter te kunnen vergelijken zijn deze door de inspectie ingedeeld in subsectoren. De vergelijking tussen subsectoren wordt gemaakt op een aantal onderwerpen. Dit zijn indicatoren zoals ‘aantallen studenten’, ‘behaalde diploma’s’, ‘tevredenheid’ en ‘arbeidsmarktkansen’. Voor elke indicator hebben wij voor u de belangrijkste ontwikkelingen en stand van zaken in beeld gebracht.

Er zijn elf factsheets over de indicatoren en één over de subsectoren. U kunt het sectorbeeld Techniek bekijken via bovenstaande pagina's met interactieve grafieken of downloaden als pdf.