Sectorbeeld Gedrag&Maatschappij

Het sectorbeeld Gedrag & Maatschappij gaat over de opleidingen in het hoger onderwijs in deze sector. Om de opleidingen uit deze sector beter te kunnen vergelijken zijn deze door de inspectie ingedeeld in subsectoren. Voor elke subsector en indicator hebben wij voor u de belangrijkste ontwikkelingen en stand van zaken in beeld gebracht.

We onderscheiden de volgende subsectoren:

  • pedagogische opleidingen
  • sociale wetenschappen
  • politicologie en bestuurskundige opleidingen
  • maatschappelijke hulp en dienstverlening
  • gedrag & maatschappij overig

Er zijn factsheets over de zeven subsectoren en elf factsheets over indicatoren. Hoe deze ten opzichte van elkaar gepositioneerd kunnen worden, kunt u zien in het "Schematisch overzicht van de subsectoren en indicatoren".

U kunt het sectorbeeld Gedrag & Maatschappij bekijken via bovenstaande pagina's met interactieve grafieken of downloaden als pdf.