Technisch rapport – Selectie in het hoger onderwijs: criteria, instrumenten en de borging van kansengelijkheid

Dit technische rapport is een bijlage met een methodologische onderbouwing en tabellen behorende bij het rapport 'Selectie in het hoger onderwijs: criteria, instrumenten en de borging van kansengelijkheid'.