Rapport De Staat van het Onderwijs 2022

Rapport over trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel en binnen de onderwijssectoren.

Neergaande trend taal en rekenen kan in twee jaar gekeerd worden

De jarenlange terugloop van de taal-, reken- en burgerschapsvaardigheden moet eindelijk een halt toegeroepen worden. Dat is niet alleen broodnodig om jongeren volwaardig mee te kunnen laten doen aan de maatschappij, stelt de Inspectie van het Onderwijs, maar het is ook haalbaar.