Meldingen vertrouwensinspecteurs in het onderwijs in schooljaar 2021-2022

In het schooljaar 2021-2022 hebben de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs 1742 meldingen ontvangen over het onderwijs. Dit zijn er meer dan in schooljaar 2020-2021, toen er 1296 meldingen binnen kwamen. De schooljaren zijn echter moeilijk te vergelijken door schoolsluitingen vanwege de coronapandemie vorig schooljaar. In schooljaar 2021-2022 waren de scholen het gehele jaar geopend.

752 meldingen gingen over psychisch geweld, 478 over fysiek geweld, 261 over seksuele intimidatie en 139 over (mogelijk) seksueel misbruik. Het aantal meldingen over discriminatie en radicalisering is respectievelijk 96 en 11. Ook zijn er 6 meldingen binnengekomen die geen directe relatie met de aandachtsgebieden van de vertrouwensinspectie hebben.

Jaarlijks rapporteert de inspectie over het aantal en de aard van de meldingen bij de vertrouwensinspecteur. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van seksuele intimidatie, seksueel misbruik (zedenmisdrijven), psychisch en fysiek geweld of discriminatie en radicalisering. In het geval van een vermoeden van seksueel misbruik zijn besturen zelfs verplicht om contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. Meer informatie vindt u op de webpagina over de vertrouwensinspecteurs.