Factsheet schoolloopbanen van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften

De inspectie heeft in beeld gebracht welke verschillen er zijn in de schoolloopbanen van leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoeften. Er is onder andere gekeken naar verschillen in zittenblijven, uitstroom naar het speciaal (basis)onderwijs, schooladviezen, eindexamenresultaten en doorstroom naar vervolgonderwijs.

De bevindingen zijn opgenomen in de Staat van het Onderwijs 2022, en samengevat in dit aparte factsheet.