De indeling van de sector Techniek hoger onderwijs

Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zes subsectoren:

  1. Biologie, scheikunde en medisch
  2. Wiskunde, natuurkunde en informatica
  3. Bouwkunde en civiele techniek
  4. Ontwerp opleidingen
  5. Techniek en de maatschappij
  6. Techniek overig

Het gehele actuele aanbod van opleidingen in deze CROHO-sector is ingedeeld in deze zes subsectoren. Deze indeling ziet u in onderstaand schema, waarbij de naam van de opleiding staat vermeld zoals die in CROHO gebruikt wordt. In sommige gevallen wijkt deze naam af van de benaming die op de websites van instellingen wordt gebruikt.

Bij elke opleiding ziet u het opleidingsnummer (Isat-code) staan. Ook staat in het schema of het gaat om een associate degree-programma (AD), een bachelor- (B) of een masteropleiding (M) (er zijn ook nog een aantal ongedeelde opleidingen). Daarnaast is aangegeven of het een hbo- of wo-opleiding betreft en hoeveel van deze opleidingen, aan verschillende instellingen, er momenteel zijn.

Overzicht van subsectoren in de sector Techniek en bijbehorende opleidingen
Biologie, scheikunde en medisch
Opleidingsnaam hbo/wo adbama Opleidingscode (ISAT) Aantal
Ad Chemische Technologie hbo ad 80005 1
B Applied Science hbo ba 30008 2
B Mens en Techniek hbo ba 30039 5
B Forensisch Onderzoek hbo ba 34112 2
B Chemische Technologie hbo ba 34275 7
B Biotechnologie hbo ba 34331 1
B Chemie hbo ba 34396 11
B Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek hbo ba 34397 10
B Laborant Klinische Neurofysiologie hbo ba 34477 1
B Bewegingstechnologie hbo ba 34584 1
B Orthopedische Technologie hbo ba 34953 1
B Bio-informatica hbo ba 39215 3
B Biometrie hbo ba 39217 1
B Gezondheidszorg Technologie hbo ba 39219 2
B Laborant Klinische Neurofysiologie (open bestel) hbo ba 81001 1
M Molecular Life Sciences (post-initiele master) hbo ma 70167 1
M Polymer Engineering (joint degree) (post-initiele master) hbo ma 70178 2
B Nanobiologie (joint degree) wo ba 55003 2
B Biomedische Technologie wo ba 56226 2
B Life Science and Technology wo ba 56286 1
B Scheikundige Technologie wo ba 56960 3
B Molecular Science and Technology wo ba 59308 1
M Medical Engineering wo ma 60344 1
M Chemical Engineering wo ma 60437 4
M Nanobiology (joint degree) wo ma 65011 2
M Biomedical Engineering wo ma 66226 4
M Life Science and Technology wo ma 66286 1
 
         
Wiskunde, natuurkunde en informatica
Opleidingsnaam hbo/wo adbama Opleidingscode (ISAT) Aantal
Ad Elektrotechniek hbo ad 80017 1
Ad Technische Informatica hbo ad 80022 1
Ad IT Service Management hbo ad 80024 1
Ad Projectleider Techniek hbo ad 80039 2
Ad ICT-Beheer hbo ad 80071 2
Ad Informatica hbo ad 80075 1
Ad Maintenance & Mechanics hbo ad 80079 1
Ad ICT Service Management hbo ad 80083 1
Ad ICT & Telecommunicatie hbo ad 80109 1
Ad Industriele Automatisering hbo ad 80110 1
Ad Elektrotechniek/Energietechniek hbo ad 80123 1
Ad Elektrotechniek/Embedded Systems Engineering hbo ad 80124 1
Ad Software Development hbo ad 80130 1
Ad IT Service Management (vraagfinanciering) hbo ad 80901 1
Ad ICT & Telecommunicatie (vraagfinanciering) hbo ad 80903 1
Ad Industriele Automatisering (vraagfinanciering) hbo ad 80904 1
B Information Security Management hbo ba 30010 1
B Advanced Sensor Applications hbo ba 30015 1
B HBO-ICT hbo ba 30020 9
B Embedded Systems Engineering hbo ba 34131 1
B Elektrotechniek hbo ba 34267 14
B Technische Natuurkunde hbo ba 34268 3
B Energie- en Procestechnologie (AOT) hbo ba 34369 1
B Technische Informatica hbo ba 34475 11
B Informatica hbo ba 34479 16
B IT-Service Management hbo ba 34488 1
B Informatie en Communicatie Technologie hbo ba 34671 1
B Toegepaste Wiskunde hbo ba 35168 5
B Industriele Automatisering hbo ba 39216 1
B Informatica (Software Engineering) (open bestel) hbo ba 81003 1
B Technische Informatica (open bestel) hbo ba 81007 1
B Elektrotechniek (vraagfinanciering) hbo ba 81020 3
B Informatica (vraagfinanciering) hbo ba 81024 2
B Informatie en Communicatie Technologie (vraagfinanciering) hbo ba 81025 1
B Technische Informatica (vraagfinanciering) hbo ba 81026 2
B IT-Service Management (vraagfinanciering) hbo ba 81027 1
M Master Sensor System Engineering hbo ma 40015 1
M Applied Nanotechnology hbo ma 49097 1
M European Master in Renewable Energy hbo ma 69299 1
M Informatics (post-initiele master) hbo ma 70050 1
M Master in Management en ICT (post-initiele master) hbo ma 70062 1
M Master of ICT and Business Innovation (post-initiele master) hbo ma 70119 1
M Control Systems Engineering (post-initiele master) hbo ma 70148 1
M Master of Business Information (post-initiele master) hbo ma 70157 1
B Informatica wo ba 34479 1
B Data Science (joint degree) wo ba 55018 2
B Bedrijfsinformatie-technologie wo ba 56066 1
B Technische Innovatiewetenschappen wo ba 56265 1
B Informatiekunde wo ba 56842 1
B Electrical Engineering wo ba 56953 3
B Technische Natuurkunde wo ba 56962 4
B Technische Informatica wo ba 56964 3
B Technische Wiskunde wo ba 56965 4
B Informatica wo ba 56978 1
M Business Information Technology wo ma 60025 1
M Nanotechnology wo ma 60028 1
M Internet Science and Technology wo ma 60032 1
M Software Engineering wo ma 60228 1
M Computer Science wo ma 60300 3
M Embedded Systems wo ma 60331 3
M Industrial and Applied Mathematics wo ma 60347 1
M Applied Mathematics wo ma 60348 3
M Computer Engineering wo ma 60351 1
M Electrical Engineering wo ma 60353 3
M Systems and Control wo ma 60359 3
M Industrial Ecology wo ma 60415 2
M Business Information Systems wo ma 60432 1
M Applied Physics wo ma 60436 4
M Computer Science and Engineering wo ma 60438 1
M Sustainable Energy Technology wo ma 60443 3
M Science and Technology of Nuclear Fusion wo ma 66904 1
M Materials Science and Engineering wo ma 66958 1
 
Bouwkunde en civiele techniek
Opleidingsnaam hbo/wo adbama Opleidingscode (ISAT) Aantal
Ad Civiele Techniek Projectvoorbereiding en -realisatie hbo ad 80016 1
Ad Bouwkunde hbo ad 80034 3
Ad Civiele Techniek Directievoering hbo ad 80042 1
Ad Verkeerskundig Medewerker hbo ad 80066 1
Ad Integraal Bouwmanagement hbo ad 80121 1
Ad Bouwtechnisch Medewerker hbo ad 80125 1
B Ruimtelijke Ontwikkeling hbo ba 30038 7
B Verkeer en Logistiek hbo ba 30100 1
B Climate & Management hbo ba 30102 1
B Watermanagement hbo ba 34074 2
B Stedenbouwkundig Ontwerpen hbo ba 34133 1
B Ocean Technology hbo ba 34190 1
B Bouwkunde hbo ba 34263 15
B Geodesie hbo ba 34272 1
B Civiele Techniek hbo ba 34279 13
B Ruimtelijke Ordening en Planologie hbo ba 34282 4
B Milieukunde hbo ba 34284 3
B Aquatische Ecotechnologie hbo ba 34332 1
B Mobiliteit hbo ba 34371 3
B Logistics Engineering hbo ba 34390 6
B Bouwmanagement en Vastgoed hbo ba 39232 1
B Built Environment hbo ba 39280 5
B Bouwkunde (open bestel) hbo ba 81004 1
M Shipping and Transport (post-initiele master) hbo ma 70068 1
M Master in Structural Engineering (post-initiele master) hbo ma 70174 1
M Master of Urban and Area Development (joint degree) (post-initiele master) hbo ma 70179 2
B Bouwkunde wo ba 56951 2
B Civiele Techniek wo ba 56952 2
B Technische Aardwetenschappen wo ba 56959 1
M Civil Engineering and Management wo ma 60026 1
M Construction Management and Engineering wo ma 60337 3
M Architecture, Urbanism and Building Sciences wo ma 60349 1
M Civil Engineering wo ma 60352 1
M Applied Earth Sciences wo ma 60360 1
M Transport, Infrastructure and Logistics wo ma 60361 1
M Architecture, Building and Planning wo ma 60434 1
M Water Technology (joint degree) wo ma 65005 3
M Geomatics wo ma 66954 1
M Applied Geoinformatics (post-initiele master) wo ma 70043 1
M Urban Water and Sanitation (post-initiele master) wo ma 75009 1
M Water Science and Engineering (post-initiele master) wo ma 75010 1
M Geoinformation Science and Earth Observation (M.Sc.) (post-initiele master) wo ma 75014 1
M European Postgraduate Master in Urbanism (post-initiele master) wo ma 75060 1
M Berlage Master in Architecture and Urban Design (post-initiele master) wo ma 75108 1
 
Ontwerp opleidingen
Opleidingsnaam hbo/wo adbama Opleidingscode (ISAT) Aantal
Ad Industrieel Product Ontwerpen hbo ad 80018 1
Ad Werktuigbouwkunde hbo ad 80019 2
Ad Maritieme Techniek hbo ad 80067 1
Ad Constructeur Werktuigbouwkunde hbo ad 80076 1
Ad Systeemspecialist Automotive hbo ad 80077 1
Ad Engineering hbo ad 80091 1
Ad Media Design hbo ad 80112 1
B Automotive hbo ba 30018 3
B Mechatronica hbo ba 30026 4
B Maritieme Techniek / Scheepsbouwkunde hbo ba 30032 1
B Creative Media and Game Technologies hbo ba 30036 4
B Engineering hbo ba 30107 4
B Mediatechnologie hbo ba 34060 1
B Human Technology hbo ba 34089 2
B Communication and Multimedia Design hbo ba 34092 10
B Maritieme Techniek hbo ba 34276 2
B Luchtvaarttechnologie hbo ba 34278 1
B Werktuigbouwkunde hbo ba 34280 13
B Industrieel Product Ontwerpen hbo ba 34389 7
B Kunst en Techniek hbo ba 34713 2
B Aviation hbo ba 39225 1
B Business Engineering hbo ba 39233 1
B Engineering, Design and Innovation hbo ba 39240 1
B Game Architecture and Design hbo ba 39279 1
B Werktuigbouwkunde (vraagfinanciering) hbo ba 81021 3
B Mechatronica (vraagfinanciering) hbo ba 81023 1
M Game Technology hbo ma 49120 1
M Marine Shipping Innovations hbo ma 49122 1
M Master of Pipeline Technology (post-initiele master) hbo ma 70096 1
M Master of Automotive Systems (post-initiele master) hbo ma 70104 1
B Industrial Design wo ba 50441 1
B Creative Technology wo ba 50447 1
B Industrieel Ontwerpen wo ba 56955 2
B Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek wo ba 56956 1
B Maritieme Techniek wo ba 56957 1
B Werktuigbouwkunde wo ba 56966 3
M Human Media Interaction wo ma 60030 1
M Offshore and Dredging Engineering wo ma 60178 1
M Integrated Product Design wo ma 60354 1
M Design for Interaction wo ma 60355 1
M Strategic Product Design wo ma 60356 1
M Automotive Technology wo ma 60428 1
M Human-technology Interaction wo ma 60431 1
M Mechanical Engineering wo ma 60439 3
M Industrial Design wo ma 60441 1
M Industrial Design Engineering wo ma 66955 1
M Aerospace Engineering wo ma 66956 1
M Marine Technology wo ma 66957 1
 
Techniek en de maatschappij
Opleidingsnaam hbo/wo adbama Opleidingscode (ISAT) Aantal
Ad Technische Bedrijfskunde hbo ad 80020 3
B Bedrijfsmanagement MKB hbo ba 34106 1
B Bouwtechnische Bedrijfskunde hbo ba 34261 4
B Technische Bedrijfskunde hbo ba 34421 17
B International Maintenance Management (joint degree) hbo ba 39500 2
B Technische Bedrijfskunde (vraagfinanciering) hbo ba 81022 3
M Serious Gaming hbo ma 49126 1
M Engineering (post-initiele master) hbo ma 70051 1
B Advanced Technology wo ba 50002 1
B Technische Bedrijfskunde wo ba 56994 3
B Technische Bestuurskunde wo ba 56995 1
M Industrial Engineering and Management wo ma 60029 2
M Engineering and Policy Analysis wo ma 60179 1
M Systems Engineering, Policy Analysis and Management wo ma 60358 1
M Innovation Management wo ma 60430 1
M Data Science and Entrepreneurship (joint degree) wo ma 65018 2
M Innovation Sciences wo ma 66265 1
M Operations Management and Logistics wo ma 66430 1
M Management of Technology wo ma 66995 1
 
Techniek overig
Opleidingsnaam hbo/wo adbama Opleidingscode (ISAT) Aantal
B Fashion & Textile Technologies hbo ba 30037 2
B Technische Commerciele Confectiekunde hbo ba 34254 1
B Technische Commerciele Textielkunde hbo ba 34255 1
B Maritiem Officier hbo ba 34384 4
B Archeologie hbo ba 39208 1
B Militaire Systemen & Technologie hbo ba 50423 1
M Innovative Textile Development hbo ma 49128 1
M Opleiding tot registerloods: Master in Maritime Piloting (post-initiele master) hbo ma 70181 1
M Fashion Enterprise Creation (post-initiele master) hbo ma 70191 1