De indeling van de sector Taal & Cultuur hoger onderwijs

Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren:

  1. Kunst
  2. Talen
  3. Filosofie en ethiek
  4. Religie
  5. Geschiedenis en archeologie
  6. Journalistiek, communicatie en media
  7. Taal en cultuur overig

Het gehele actuele aanbod van opleidingen in deze CROHO-sector is ingedeeld in deze zeven subsectoren. Deze indeling ziet u in onderstaand schema, waarbij de naam van de opleiding staat vermeld zoals die in CROHO gebruikt wordt. In sommige gevallen wijkt deze naam af van de benaming die op de websites van instellingen wordt gebruikt.

Bij elke opleiding ziet u het opleidingsnummer (Isat-code) staan. Ook staat in het schema of het gaat om een associate degree-programma (AD), een bachelor- (B) of een masteropleiding (M) (er zijn ook nog een aantal ongedeelde opleidingen). Daarnaast is aangegeven of het een hbo- of wo-opleiding betreft en hoeveel van deze opleidingen, aan verschillende instellingen, er momenteel zijn.

Indeling sector Taal&Cultuur hoger onderwijs
Kunst
Opleidingsnaam hbo/wo adbama Opleidingscode (ISAT) Aantal
Ad Interieurvormgever hbo ad 80021 1
Ad Muziek (dirigent Hafabra) hbo ad 80027 1
Ad Arts & Crafts hbo ad 80078 1
Ad Dans hbo ad 80085 1
B Circus and Performance Art hbo ba 30014 1
B Bachelor of Cabaret hbo ba 30030 1
B Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie hbo ba 30040 1
B Popular Culture hbo ba 30041 1
B Interdisciplinary Arts hbo ba 30099 1
B Circus Arts hbo ba 34128 1
B Allround Styling hbo ba 34137 1
B Muziek hbo ba 34739 10
B Dans hbo ba 34798 6
B Theater hbo ba 34860 4
B Beeldende Kunst en Vormgeving hbo ba 39109 1
B Autonome Beeldende Kunst hbo ba 39110 7
B Vormgeving hbo ba 39111 9
B Interior Design & Styling hbo ba 39210 1
M Theater hbo ma 40118 1
M Architectuur hbo ma 44336 6
M Landschapsarchitectuur hbo ma 44337 1
M Stedenbouw hbo ma 44338 3
M Master Media, Art, Design & Technology hbo ma 44714 1
M Muziek hbo ma 44739 7
M Vrije Vormgeving hbo ma 44749 1
M Fotografie hbo ma 44756 1
M Grafisch Ontwerpen hbo ma 44758 2
M Vormgeving hbo ma 44759 1
M Interior Architecture & Retail Design hbo ma 44760 1
M Fashion Strategy hbo ma 44804 1
M Master of Music hbo ma 44852 1
M Autonome Beeldende Kunst hbo ma 44853 4
M Theater hbo ma 44874 1
M Typografie hbo ma 49101 1
M Fashion Design hbo ma 49102 1
M Choreografie hbo ma 49103 1
M Sonologie hbo ma 49104 1
M Opera hbo ma 49105 2
M Type and Media hbo ma 49106 1
M Media Design and Communication hbo ma 49107 1
M MFA Schilderkunst hbo ma 49113 1
M MFA Theatervormgeving/Beeldregie hbo ma 49114 1
M Animatie hbo ma 49123 1
M Theatre Practices hbo ma 49125 1
M Interieurarchitectuur hbo ma 49238 5
M Fine Art and Design (post-initiele master) hbo ma 70095 1
B Cultuurwetenschappen wo ba 50004 1
B Film- en Literatuurwetenschap wo ba 50414 1
B Kunsten, Cultuur en Media wo ba 50629 1
B Media, Kunst, Design en Architectuur wo ba 55822 1
B Muziekwetenschap wo ba 56700 2
B Theaterwetenschap wo ba 56702 1
B Algemene Cultuurwetenschappen wo ba 56823 5
B Kunstgeschiedenis wo ba 56824 5
M Kunst- & cultuurwetenschappen wo ma 60087 10
M Kunst- & cultuurwetenschappen wo ma 60828 1
M Kunst- & cultuurwetenschappen (research) wo ma 60829 7
M European Master in Architecture (post-initiele master) wo ma 75093 1
Talen
Opleidingsnaam hbo/wo adbama Opleidingscode (ISAT) Aantal
B Vertaler Engels hbo ba 34483 1
B Vertaler Frans hbo ba 34590 1
B Vertaler Spaans hbo ba 34591 1
B Vertaler Duits hbo ba 34592 1
B Hebreeuwse en Joodse Studies wo ba 50201 1
B English Language and Culture wo ba 50290 1
B American Studies wo ba 50623 1
B Russische Studies wo ba 50855 1
B Hebreeuwse Taal en Cultuur wo ba 50901 1
B Literatuur en Samenleving wo ba 55823 1
B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur wo ba 56003 5
B Minorities & Multilingualism wo ba 56012 1
B Arabische Taal en Cultuur wo ba 56040 1
B Islam en Arabisch wo ba 56041 1
B Latijns-Amerikastudies wo ba 56052 1
B Nederlandkunde/Dutch Studies wo ba 56055 1
B Romaanse Talen en Culturen wo ba 56074 2
B Keltische Talen en Cultuur wo ba 56091 1
B Midden-Oostenstudies wo ba 56098 2
B Zuid- en Zuidoost-Aziestudies wo ba 56099 1
B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld wo ba 56123 1
B Europese Talen en Culturen wo ba 56124 1
B Taal- en Cultuurstudies wo ba 56801 1
B Literatuurwetenschap wo ba 56802 2
B Taalwetenschap wo ba 56803 5
B Nederlandse Taal en Cultuur wo ba 56804 5
B Duitse Taal en Cultuur wo ba 56805 5
B Engelse Taal en Cultuur wo ba 56806 4
B Scandinavische Talen en Culturen wo ba 56807 2
B Franse Taal en Cultuur wo ba 56808 3
B Italiaanse Taal en Cultuur wo ba 56809 3
B Spaanse Taal en Cultuur wo ba 56810 2
B Slavische Talen en Culturen wo ba 56813 2
B Nieuwgriekse Taal en Cultuur wo ba 56814 1
B Finoegrische Talen en Culturen wo ba 56815 1
B Latijnse Taal en Cultuur wo ba 56816 1
B Chinastudies wo ba 56818 1
B Japanstudies wo ba 56819 1
B Koreastudies wo ba 56820 1
B Afrikaanse talen en culturen wo ba 56821 1
M Latijns-Amerika Studies wo ma 60174 1
M Letterkunde wo ma 60813 6
M Letterkunde (research) wo ma 60814 6
M Taalwetenschappen wo ma 60815 6
M Taalwetenschappen wo ma 60816 1
M Taalwetenschappen (research) wo ma 60817 6
M Afrika Studies wo ma 60837 1
M Afrika Studies (research) wo ma 60838 1
M Azie Studies wo ma 60839 1
M Azie Studies wo ma 60840 1
M Azie Studies (research) wo ma 60841 1
M Midden-Oosten Studies wo ma 60842 3
M Midden-Oosten Studies (research) wo ma 60843 1
M Latijns-Amerika Studies (research) wo ma 60844 1
M Noord-Amerika Studies wo ma 60845 4
M Europese Studies wo ma 60847 1
M Russische en Euraziatische Studies wo ma 60848 1
M Neerlandistiek wo ma 60849 4
M Neerlandistiek wo ma 60850 1
M Neerlandistiek (research) wo ma 60851 2
M Europese Studies (joint degree) wo ma 65002 1
Filosofie en ethiek
Opleidingsnaam hbo/wo adbama Opleidingscode (ISAT) Aantal
B Wijsbegeerte wo ba 56081 8
B Wijsbegeerte van een Bepaald Wetenschapsgebied wo ba 57084 2
M Philosophy of Science, Technology and Society wo ma 60024 1
M Filosofie (research) wo ma 60128 5
M Filosofie wo ma 60822 8
M Filosofie wo ma 60823 6
M Zorgethiek en Beleid wo ma 60953 1
Religie
Opleidingsnaam hbo/wo adbama Opleidingscode (ISAT) Aantal
M Evangelical Theology (post-initiele master) hbo ma 70152 1
B Religiewetenschappen wo ba 50902 6
B Theologie (joint degree) wo ba 55004 2
B Godgeleerdheid wo ba 56100 1
B Humanistiek wo ba 56105 1
B Theologie wo ba 56109 5
B Islamstudies wo ba 56120 1
M Theologie wo ma 60257 4
M Predikantschap wo ma 60261 1
M Verdieping wo ma 60264 1
M Theologie & Religiewetenschappen wo ma 60824 7
M Theologie & Religiewetenschappen wo ma 60825 1
M Theologie & Religiewetenschappen (research) wo ma 60827 3
M Humanistiek wo ma 66105 1
M Theologie Algemeen wo ma 66117 1
M Gemeentepredikant wo ma 66122 1
Geschiedenis en archeologie
Opleidingsnaam hbo/wo adbama Opleidingscode (ISAT) Aantal
B Cultureel Erfgoed hbo ba 34735 1
M Museology (post-initiele master) hbo ma 70038 1
B Geschiedenis wo ba 56034 7
B Archeologie wo ba 56703 3
B Oudheidkunde wo ba 56704 1
B Archeologie en Prehistorie wo ba 56825 1
M Oudheidstudies (research) wo ma 60039 3
M Archeologie (research) wo ma 60133 3
M Geschiedenis (research) wo ma 60139 7
M Archeologie wo ma 60805 4
M Erfgoedstudies wo ma 60808 2
M Internationale Betrekkingen (research) wo ma 60820 1
M Oudheidstudies wo ma 60821 5
M Erfgoedstudies wo ma 60835 1
M Erfgoedstudies wo ma 60836 2
M Geschiedenis wo ma 66034 7
Journalistiek, communicatie en media
Opleidingsnaam hbo/wo adbama Opleidingscode (ISAT) Aantal
B Film en Televisie hbo ba 34733 1
M Film hbo ma 44733 1
B Media en informatie wo ba 50010 1
B Media en Cultuur wo ba 50906 3
B Communicatie- en Informatiewetenschappen wo ba 56826 5
M Mediastudies wo ma 60830 5
M Mediastudies wo ma 60831 2
M Mediastudies (research) wo ma 60832 3
M Communicatie- & Informatiewetenschappen wo ma 60833 2
M Communicatie- & Informatiewetenschappen (research) wo ma 60834 2
M Communicatie- & Informatiewetenschappen wo ma 66826 4
Taal en cultuur overig
Opleidingsnaam hbo/wo adbama Opleidingscode (ISAT) Aantal
B Opleiding Tolk-Vertaler hbo ba 34004 2
B Muziektherapie hbo ba 39206 1
M Master Design hbo ma 49098 1
M Master of Arts Therapies hbo ma 49108 1
M Master of Music Therapy (post-initiele master) hbo ma 70192 1
B Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie wo ba 50627 1
B Europese Studies wo ba 56051 1
M Europese Studies wo ma 60284 2
M Internationale betrekkingen wo ma 60734 3
M Internationale Betrekkingen wo ma 60819 1