De indeling van de sector Onderwijs hoger onderwijs

Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in acht subsectoren:

  1. Lerarenopleiding basisonderwijs
  2. Tweedegraads lerarenopleiding
  3. Lerarenopleiding kunst/lichamelijke opvoeding
  4. Eerstegraad lerarenopleiding
  5. Universitaire lerarenopleidingen
  6. Professionalisering
  7. Onderwijsondersteuner
  8. Educatie overig

Het gehele actuele aanbod van opleidingen in deze CROHO-sector is ingedeeld in deze acht subsectoren. Deze indeling ziet u in onderstaand schema, waarbij de naam van de opleiding staat vermeld zoals die in CROHO gebruikt wordt. In sommige gevallen wijkt deze naam af van de benaming die op de websites van instellingen wordt gebruikt.

Bij elke opleiding ziet u het opleidingsnummer (Isat-code) staan. Ook staat in het schema of het gaat om een associate degree-programma (AD), een bachelor- (B) of een masteropleiding (M) (er zijn ook nog een aantal ongedeelde opleidingen). Daarnaast is aangegeven of het een hbo- of wo-opleiding betreft en hoeveel van deze opleidingen, aan verschillende instellingen, er momenteel zijn.

Indeling sector Onderwijs
Lerarenopleiding basisonderwijs
Opleidingsnaam hbo/wo adbama Opleidingscode (ISAT) Aantal
B Opleiding tot leraar Basisonderwijs hbo ba 34808 27
Tweedegraads lerarenopleiding
Opleidingsnaam hbo/wo adbama Opleidingscode (ISAT) Aantal
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Talen hbo ba 30116 1
B Opleiding tot Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT) / Bacheloropleiding tot Tolk NGT hbo ba 34104 1
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Fries hbo ba 35144 1
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits hbo ba 35193 9
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels hbo ba 35195 10
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Frans hbo ba 35196 9
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis hbo ba 35197 11
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands hbo ba 35198 11
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Scheikunde hbo ba 35199 8
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde hbo ba 35201 10
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene Economie hbo ba 35202 7
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Bedrijfseconomie hbo ba 35203 7
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Pedagogiek hbo ba 35204 5
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Islamgodsdienst hbo ba 35205 1
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Economie hbo ba 35207 2
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Mens en Technologie hbo ba 35208 1
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in het Technisch Beroepsonderwijs hbo ba 35210 3
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde hbo ba 35221 10
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Techniek hbo ba 35254 6
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Spaans hbo ba 35255 2
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Natuurkunde hbo ba 35261 9
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Biologie hbo ba 35301 9
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Verzorging/Huishoudkunde hbo ba 35381 1
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Bouwkunde I en II hbo ba 35382 1
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Bouwtechniek I en II hbo ba 35383 1
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Elektrotechniek I en II hbo ba 35384 1
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Mechanische Techniek I en II hbo ba 35385 1
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Motorvoertuigentechniek I en II hbo ba 35386 1
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Werktuigbouwkunde I en II hbo ba 35387 1
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en Welzijn hbo ba 35388 10
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Verzorging/Gezondheidskunde hbo ba 35401 1
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Maatschappijleer hbo ba 35411 7
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in omgangskunde hbo ba 35421 4
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Consumptieve Techniek I en II hbo ba 35423 3
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Godsdienst hbo ba 35441 6
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Installatietechniek I en II hbo ba 35442 1
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in beeldende vorming hbo ba 39113 1
B Docent Informatie en Communicatie Technologie hbo ba 39116 1
Lerarenopleiding kunst/lichamelijke opvoeding
Opleidingsnaam hbo/wo adbama Opleidingscode (ISAT) Aantal
B Docent Theater hbo ba 34745 6
B Docent Dans hbo ba 34940 6
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding hbo ba 35025 6
B Docent Beeldende Kunst en Vormgeving hbo ba 39100 8
B Docent Muziek hbo ba 39112 9
Eerstegraads lerarenopleiding
Opleidingsnaam hbo/wo adbama Opleidingscode (ISAT) Aantal
M Leraar Spaans hbo ma 45124 1
M Leraar Engels hbo ma 45262 5
M Leraar Wiskunde hbo ma 45263 5
M Leraar Aardrijkskunde hbo ma 45264 2
M Leraar Duits hbo ma 45265 3
M Leraar Frans hbo ma 45266 3
M Leraar Geschiedenis hbo ma 45267 2
M Leraar Maatschappijleer hbo ma 45268 1
M Leraar Nederlands hbo ma 45269 5
M Leraar Bedrijfseconomie hbo ma 45271 1
M Leraar Natuurkunde hbo ma 45272 3
M Leraar Scheikunde hbo ma 45273 2
M Leraar Godsdienst hbo ma 45274 3
M Leraar Algemene Economie hbo ma 45275 4
M Leraar Fries hbo ma 45276 1
M Leraar Biologie hbo ma 45279 2
M Leraar Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (post-initiele master) hbo ma 70145 1
Universitaire lerarenopleidingen
Opleidingsnaam hbo/wo adbama Opleidingscode (ISAT) Aantal
M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Aardrijkskunde wo ma 60204 1
M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Filosofie wo ma 60238 1
M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Maatschappijleer wo ma 60243 1
M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Spaanse Taal en Cultuur wo ma 60320 1
M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Duitse Taal en Cultuur wo ma 60631 1
M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Engelse Taal en Cultuur wo ma 60632 1
M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Franse Taal en Cultuur wo ma 60633 1
M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Friese Taal en Cultuur wo ma 60634 1
M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Geschiedenis wo ma 60635 1
M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Griekse en Latijnse Taal en Cultuur wo ma 60636 1
M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Nederlandse Taal en Cultuur wo ma 60637 1
M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Economie en Bedrijfswetenschappen wo ma 60651 1
M Kunstonderwijs en Communicatie wo ma 60701 1
M Talenonderwijs en Communicatie wo ma 60740 1
M Mens- en Maatschappijonderwijs en Communicatie wo ma 60747 1
M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing wo ma 68075 1
M Science Education and Communication wo ma 68404 3
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Aardrijkskunde wo ma 68500 5
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Algemene Economie wo ma 68501 7
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie wo ma 68502 6
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Duits wo ma 68503 5
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Engels wo ma 68504 5
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Filosofie wo ma 68505 4
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Geschiedenis en Staatsinrichting wo ma 68506 5
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Godsdienst en Levensbeschouwing wo ma 68507 4
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen wo ma 68508 3
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen wo ma 68509 8
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Muziek wo ma 68510 1
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde wo ma 68511 6
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlands wo ma 68512 6
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde wo ma 68513 6
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Spaans wo ma 68514 3
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Wiskunde wo ma 68516 6
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Frans wo ma 68517 5
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Management en Organisatie wo ma 68518 6
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Griekse en Latijnse Taal en Cultuur wo ma 68519 4
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Latijnse Taal en Cultuur wo ma 68520 2
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Arabisch wo ma 68521 1
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Italiaans wo ma 68522 1
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Russisch wo ma 68523 1
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Hebreeuws wo ma 68524 1
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Fries wo ma 68527 1
M Educatieve master Geesteswetenschappen wo ma 68529 1
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taalvakken wo ma 68530 2
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Zaakvakken wo ma 68531 1
Professionalisering
Opleidingsnaam hbo/wo adbama Opleidingscode (ISAT) Aantal
M Special Educational Needs: Auditief Gehandicapten hbo ma 44101 1
M Special Educational Needs: Communicatief Gehandicapten hbo ma 44102 1
M Educational Needs hbo ma 44103 3
M Opleiding Dovenstudies/ Masteropleiding Leraar Nederlandse Gebarentaal hbo ma 44104 1
M Leren en Innoveren hbo ma 44135 6
M Learning & Innovation hbo ma 44136 2
M Talentontwikkeling en Diversiteit hbo ma 49099 1
M Kunsteducatie hbo ma 49117 6
M Kunsteducatie (joint degree) hbo ma 49501 2
M Educational Management (post-initiele master) hbo ma 70075 1
M Master in Leadership in Education (post-initiele master) hbo ma 70077 1
M Management of Education (post-initiele master) hbo ma 70109 1
M Leren en Innoveren (post-initiele master) hbo ma 70113 1
M Professioneel Meesterschap (post-initiele master) hbo ma 70132 1
M Educational Leadership (post-initiele master) hbo ma 70139 6
M Onderwijskunde (post-initiele master) hbo ma 70186 1
M Docent Hoger Gezondheidszorg Onderwijs (post-initiele master) wo ma 70168 1
M Teaching and Learning in Higher Education (post-initiele master) wo ma 75070 1
M Evidence Based Innovation in Teaching (post-initiele master) wo ma 75081 1
M Academisch Meesterschap (post-initiele master) wo ma 75092 1
Onderwijsondersteuner
Opleidingsnaam hbo/wo adbama Opleidingscode (ISAT) Aantal
Ad Schrijftolk hbo ad 80030 1
Ad Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn hbo ad 80045 4
Ad Onderwijsondersteuner Mechanische Techniek I en II hbo ad 80046 1
Ad Onderwijsondersteuner Motorvoertuigentechniek I en II hbo ad 80047 1
Ad Onderwijsondersteuner Elektrotechniek I en II hbo ad 80048 1
Ad Onderwijsondersteuner Bouwtechniek I en II hbo ad 80049 1
Ad Onderwijsondersteuner Installatietechniek I en II hbo ad 80050 1
Ad Onderwijsondersteuner Techniek hbo ad 80051 3
Ad Onderwijsondersteuner Consumptieve Techniek I en II hbo ad 80052 3
Ad Onderwijsondersteuner Omgangskunde hbo ad 80060 2
Ad Onderwijsondersteuner Werktuigbouwkunde I en II hbo ad 80061 1
Ad Onderwijsondersteuner Bouwkunde I en II hbo ad 80062 1
Ad Onderwijsondersteuner Informatie- en Communicatietechnologie I en II hbo ad 80063 1
Ad Onderwijsondersteuner Technisch Beroepsonderwijs hbo ad 80098 3
Educatie overig
Opleidingsnaam hbo/wo adbama Opleidingscode (ISAT) Aantal
Ad Pedagogisch Educatief Medewerker hbo ad 80081 1
Ad Pedagogisch Professional Kind en Educatie hbo ad 80127 1
B International Teacher Education for Primary Schools (ITEps) hbo ba 35514 1
B Opleidingskunde hbo ba 39218 1
M Expertdocent Beroepsonderwijs hbo ma 44141 1
M Toetsdeskundige hbo ma 49248 1
M Health Professions Education (post-initiele master) wo ma 75037 1