De indeling van de sector Landbouw & Natuurlijke omgeving hoger onderwijs

Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in vijf subsectoren:

  1. Landschap
  2. Voedsel en dierhouderij
  3. Biologie en biotechnologie
  4. Economie en de maatschappij
  5. Landbouw overig

Het gehele actuele aanbod van opleidingen in deze CROHO-sector is ingedeeld in deze vijf subsectoren. Deze indeling ziet u in onderstaand schema, waarbij de naam van de opleiding staat vermeld zoals die in CROHO gebruikt wordt. In sommige gevallen wijkt deze naam af van de benaming die op de websites van instellingen wordt gebruikt.

Bij elke opleiding ziet u het opleidingsnummer (Isat-code) staan. Ook staat in het schema of het gaat om een associate degree-programma (AD), een bachelor- (B) of een masteropleiding (M) (er zijn ook nog een aantal ongedeelde opleidingen). Daarnaast is aangegeven of het een hbo- of wo-opleiding betreft en hoeveel van deze opleidingen, aan verschillende instellingen, er momenteel zijn.

Indeling sector Landbouw & Natuurlijke omgeving
Landschap
Opleidingsnaam hbo/wo adbama Opleidingscode (ISAT) Aantal
Ad Integrale Handhaving Omgevingsrecht hbo ad 80023 1
Ad Tuin- en Landschapsinrichting hbo ad 80068 1
Ad Duurzame Watertechnologie hbo ad 80069 1
Ad Duurzaam Bodembeheer hbo ad 80070 1
Ad Landscape & Environment Technology hbo ad 80097 1
Ad Land- en Watermanagement hbo ad 80128 1
B Landscape and Environment Management hbo ba 30028 1
B Tuin- en Landschapsinrichting hbo ba 34220 1
B Bos- en Natuurbeheer hbo ba 34221 1
B Land- en Watermanagement hbo ba 34226 1
B Milieukunde hbo ba 34284 2
B Management van de Leefomgeving hbo ba 34859 3
B Kust en Zee Management hbo ba 39204 1
M Project & Process Management in the Domain of Land and Water (post-initiele master) hbo ma 70056 1
B Internationaal Land- en Waterbeheer wo ba 50100 1
B Bos- en Natuurbeheer wo ba 56219 1
B Milieuwetenschappen wo ba 56283 1
B Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning wo ba 56848 1
B Bodem, Water, Atmosfeer wo ba 56968 1
M Earth and Environment wo ma 60100 1
M International Land- and Water Management wo ma 60104 1
M Climate Studies wo ma 60107 1
M Urban Environmental Management wo ma 60110 1
M Aquaculture and Marine Resource Management wo ma 60804 1
M Environmental Sciences wo ma 60810 1
M Forest and Nature Conservation wo ma 66219 1
M Landscape Architecture and Planning wo ma 66848 1
Voedsel en dierhouderij
Opleidingsnaam hbo/wo adbama Opleidingscode (ISAT) Aantal
Ad Dier- en Veehouderij hbo ad 80006 1
Ad Tuinbouw en Akkerbouw hbo ad 80012 1
Ad Melkveehouderij hbo ad 80044 1
B Food Commerce & Technology hbo ba 30022 1
B Tuinbouw & Agribusiness hbo ba 30024 1
B Food Innovation hbo ba 34122 1
B Diermanagement hbo ba 34333 1
B Voedingsmiddelentechnologie hbo ba 34856 2
B Tuinbouw en Akkerbouw hbo ba 34868 3
B Dier- en Veehouderij hbo ba 34869 4
B International Food & Agribusiness hbo ba 39281 1
B Agrotechnologie wo ba 56831 1
B Plantenwetenschappen wo ba 56835 1
B Dierwetenschappen wo ba 56849 1
B Voeding en Gezondheid wo ba 56868 1
B Levensmiddelentechnologie wo ba 56973 1
M Food Quality Management wo ma 60109 1
M Food Safety wo ma 60112 1
M Plant Sciences wo ma 66835 1
M Animal Sciences wo ma 66849 1
M Nutrition and Health wo ma 66868 1
M Food Technology wo ma 66973 1
M Organic Agriculture wo ma 69300 1
Biologie en biotechnologie
Opleidingsnaam hbo/wo adbama Opleidingscode (ISAT) Aantal
B Toegepaste Biologie hbo ba 30009 2
B Biotechnologie hbo ba 34331 2
B Biotechnologie wo ba 56841 1
B Biologie wo ba 56860 1
B Moleculaire Levenswetenschappen wo ba 59304 1
M Plant Biotechnology wo ma 60105 1
M Bioinformatics wo ma 60106 1
M Molecular Life Sciences wo ma 60303 1
M Biosystems Engineering wo ma 66831 1
M Biotechnology wo ma 66841 1
M Biology wo ma 66860 1
Economie en de maatschappij
Opleidingsnaam hbo/wo adbama Opleidingscode (ISAT) Aantal
Ad Bedrijfskunde en Agribusiness hbo ad 80028 1
Ad Ondernemerschap hbo ad 80043 1
B Geo Media & Design hbo ba 30033 1
B International Development Management hbo ba 34203 1
B Bedrijfskunde en Agribusiness hbo ba 34866 3
B International Business and Management Studies hbo ba 34936 1
M Management of Development (post-initiele master) hbo ma 70057 1
M Agricultural Production Chain Management (post-initiele master) hbo ma 70058 1
M Agribusiness Development (post-initiele master) hbo ma 70147 1
B Communicatiewetenschappen wo ba 50016 1
B Gezondheid en Maatschappij wo ba 50018 1
B Economie en Beleid wo ba 50101 1
B Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen wo ba 56836 1
B Internationale Ontwikkelingsstudies wo ba 56837 1
M Development and Rural Innovation wo ma 60103 1
M Geo-information Science wo ma 60108 1
M Leisure, Tourism and Environment wo ma 60111 1
M Applied Communication Science wo ma 66652 1
M Management, Economics and Consumer Studies wo ma 66836 1
M International Development Studies wo ma 66837 1
Landbouw overig
Opleidingsnaam hbo/wo adbama Opleidingscode (ISAT) Aantal
Ad Educatie en Kennismanagement Groene Sector Bloemsierkunst hbo ad 80015 1
Ad Onderwijsondersteuner Educatie en Kennismanagement Groene Sector hbo ad 80064 1
B Educatie en Kennismanagement Groene Sector hbo ba 34899 1
M Leren en Innoveren hbo ma 44135 1