Onderwijsdata

Op de onderliggende pagina's vindt u de open data van de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie speelt hiermee in op de toenemende vraag naar toezichtinformatie vanuit ouders, gemeenten, scholen, onderzoeksbureaus en andere partijen die geïnteresseerd zijn in de kwaliteit van scholen en het toezichtproces.

Nieuwe versie Open Data kwaliteitsindicatoren 2015-2016

Er is een nieuwe versie van de bestanden 'kwaliteitsindicatoren 2015-2016'. Aan deze nieuwe bestanden zijn onderzoeken toegevoegd en er zijn 2 variabelen toegevoegd.

De bestanden worden u kosteloos en zonder verdere voorwaarden aangeboden, anders dan een verplichte bronvermelding.

Mocht u vragen hebben over deze bestanden,  dan kunt u die stellen aan het Loket Onderwijsinspectie  onder vermelding van “Open Data”.

Externe bronnen voor onderwijsdata