Zwakke en zeer zwakke scholen

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Zeer zwakke afdelingen voortgezet onderwijs

Dit overzicht is een dynamische lijst van zeer zwakke afdelingen voor voortgezet onderwijs. Deze lijst geeft de stand van zaken weer per 1 maart 2017. De lijst wordt in april 2017 geactualiseerd.

Zeer zwakke afdelingen voortgezet onderwijs

Bestuur

Naam school

Afdeling

Plaats

Datum vaststelling rapport

Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam Montessori Scholengemeenschap Amsterdam vmbo (g)t Amsterdam 06-07-16
Stichting VO Eemsdelta Eemsdeltacollege voor vwo, havo, mavo en vbo vmbo-b Delfzijl 03-10-16
Stichting VO Eemsdelta Eemsdeltacollege voor vwo, havo, mavo en vbo vmbo-k Delfzijl 03-10-16
St. OSG Piter Jelles Leeuwarden e.o. Piter Jelles Montessori High School havo Leeuwarden 09-01-17
Samenw. Stg. Scholengroep VO Noordoostpolder en Lemsterland Zuyderzee College Emmeloord vmbo-gt Emmeloord 09-01-17