Raadpleging onderwijsveld in 2013

In zogeheten raadplegingen en klankbordgroepen hebben we feedback gevraagd over wat goed gaat en wat beter kan in ons toezicht. Dit vroegen we onder andere aan leerlingen, ouders, schoolleiders en schoolbesturen. Ook hebben we gesproken met wetenschappelijk experts op het gebied van toezichthervorming, onderwijsbestuur, onderwijsleiderschap, onderwijsrecht en pedagogiek.

Verslagen raadplegingen

In 2013 waren er diverse raadplegingen. De verslagen hiervan vindt u hieronder. Deze zijn door de inspectie opgesteld. De inhoud is niet geautoriseerd door de deelnemers. De inhoud van de verslagen van de gesprekken met de experts zijn wel geautoriseerd (door de betreffende expert).

Verslagen primair onderwijs

Verslagen expertisecentra

Verslagen overig

Schoolondersteuningsorganisaties 

Gesprekken met experts