Zo is dit toezicht tot stand gekomen

Toezicht moet blijven aansluiten op de praktijk van het onderwijs en op de verwachtingen die ouders, leerlingen en maatschappij van het onderwijs hebben. Daarom heeft de Inspectie van het Onderwijs haar toezicht vernieuwd per 1 augustus 2017. De aanloop tot deze manier van werken was een ontwikkelingsproces van verscheidene jaren. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van de uitgebreide inbreng vanuit het onderwijsveld.

Wat waren de stappen naar het vernieuwde toezicht

  • 2013: start ontwikkeling vernieuwd toezicht
  • 2014: Kamerbrief ‘Toezicht in transitie’
  • 2014-2015: Eerste ronde pilots en evaluatie
  • 2015-2016: Pilots en evaluatie, ook met besturen
  • 2016: vaststelling initiatiefwet ‘Doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht’ van de Kamerleden Bisschop, van Meenen en Rog. Het onderzoekskader 2017 is hier mede op gebaseerd.
  • Deze initiatiefwet is op 1 juli 2017 in werking getreden.
  • De minister heeft in het najaar van 2016 het onderzoekskader 2017 goedgekeurd en aan de Tweede Kamer gestuurd.

Hoe is de invoering verlopen?

  • Vanaf oktober 2016 zijn we gestart met het beproeven van het nieuwe onderzoekskader in de praktijk. Scholen werden hiervoor geselecteerd om mee te doen.
  • Scholen en opleidingen met eventuele risico’s werden tot de zomer van 2017 (ook) beoordeeld op basis van het waarderingskader 2012, aangezien dat het geldende kader was. 
  • Vanaf augustus 2017 is het onderzoekskader 2017 officieel van kracht.