Waar baseert de inspectie de waardering Goed op?

  •  Een school is voldoende als aan de deugdelijkheidseisen wordt voldaan.
  • De inspectie baseert de waardering Goed primair op de mate waarin de school/het bestuur zijn eigen ambities (uit het schoolplan) verwezenlijkt. Aan de deugdelijkheidseisen moet zijn voldaan.