Toezichtarrangementen basisonderwijs per school op 1 september 2016

Overzicht van de arrangementen (basis, zwak of zeer zwak) van de scholen voor basisonderwijs op 1 september 2016.

Het toezichtarrangement van een school kan inmiddels veranderd zijn. De actuele situatie vindt u met https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl/.