Tijdens het vierjaarlijks onderzoek bij bestuur en scholen bezoekt de inspectie een deel van de scholen dat onder een bestuur valt. De scholen die we op dat moment niet bezoeken, worden op een andere manier eens in de vier jaar bezocht. Dit geldt voor de scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

We betrekken deze scholen in andere onderzoeken waarin we een bepaald onderwerp in kaart willen brengen. Bijvoorbeeld een onderzoek naar gelijke kansen bij de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs, of een onderzoek naar passend onderwijs. Ook doen we zo nodig tussentijds een onderzoek, als tijdens de jaarlijkse prestatieanalyse of na signalen mocht blijken dat er risico’s zijn bij een school. Zo blijft elke school in beeld.