Naar vernieuwd toezicht - Op weg naar 1 augustus 2017

In het schooljaar 2016/2017 heeft de inspectie verdere praktijkervaring opgedaan met het nieuwe onderzoekskader. Daarbij is ook aan de betrokken onderwijsbesturen en scholen gevraagd hoe zij de nieuwe werkwijze en de nieuwe normen ervaren.