Voorbeeldrapport vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen

Van de oordelen en bevindingen naar aanleiding van het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen, maakt het inspectieteam een conceptrapport. Het rapport is beknopt en gericht aan het bestuur. Hier vindt u een voorbeeld van een fictief rapport scholen en besturen.

In het eindgesprek bespreken we met het bestuur en de scholen ‘wat gaat goed ’,  ‘wat moet beter’ (deugdelijkheidseisen) en ‘wat beter kan’ . Zo nodig stellen we het rapport bij naar aanleiding van dit gesprek en na herstel van eventuele feitelijke onjuistheden en maken we het definitief.

We maken het eindrapport van het vierjaarlijks onderzoek openbaar op onze website.