Voorbeeldrapport kwaliteitsonderzoek naar aanleiding van risico’s

We voeren een kwaliteitsonderzoek uit bij scholen waarvan het vermoeden bestaat dat zij onvoldoende kwaliteit bieden of bij besturen wanneer er risico’s zijn rond het financieel beheer. Dit vermoeden kan voortkomen uit de expertanalyse ter voorbereiding van het vierjaarlijks onderzoek, of in de jaarlijkse risicoanalyse. Hier vindt u een voorbeeld van een fictief rapport kwaliteitsonderzoek.