Notitie vervolgtoezicht naar aanleiding van onderzoeken mbo in voorjaar 2017

Deze notitie beschrijft op hoofdlijnen hoe en met welk waarderingskader de Inspectie van het Onderwijs, directie mbo, het (vervolg)toezicht tot 1 augustus 2017 hanteert bij en naar aanleiding van onderzoeken in deze periode. Na 1 augustus 2017 voeren we alle onderzoeken uit met het Onderzoekskader mbo 2017. Ook beschrijft de notitie welk vervolgtoezicht voort kan vloeien uit de onderzoeken die we in de eerste helft van 2017 uitvoeren.