Conversietabel waarderingskader bve 2012 – waarderingskader mbo 2017

In onderstaande conversietabel geeft de inspectie op hoofdlijnen de verschillen weer tussen het waarderingskader 2012 en het waarderingskader 2017. De aspecten uit het waarderingskader 2012 zijn afgezet tegen de standaarden van het waarderingskader 2017. In de tabel is beschreven of aspecten uit het oude kader terug komen in het nieuwe kader en zo ja, waar deze te vinden zijn.