Presentatie Onderzoekskader mbo 2017

Om alle mbo-instellingen, zowel bekostigd als niet-bekostigd, goed voor te bereiden op het nieuwe toezicht hebben we in de afgelopen periode regiobijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze regiobijeenkomsten is een presentatie gehouden over de inrichting van het toezicht op het mbo met het Onderzoekskader mbo 2017. Het onderzoekskader omvat het waarderingskader en de werkwijze. In de presentatie gaan we in op het onderzoekskader in het algemeen, het vierjaarlijks onderzoek, het waarderingskader en de rapportage. Onderstaand kunt u deze presentatie downloaden.