Planning vierjaarlijkse onderzoeken besturen en scholen/opleidingen 2019/2020 en 2020/2021

Uitleg bij de planning

De ordening is op bestuursnummer en achter het nummer staat de naam van het bestuur, de plaats/provincie en de sectoren die onder het bestuur vallen. Een bestuur kan scholen aansturen die onder verschillende sectorwetten vallen. Zo kan een groot schoolbestuur zowel po, vo als so scholen omvatten.  Aangegeven staat welke sector leidend is. Die sector zorgt voor de onderzoeksleider en de organisatie van het onderzoek.

In de planning staat tevens het schooljaar waarin het vierjaarlijks onderzoek aan het bestuur geplaatst is.

Wijzigingen door de inspectie

Er kunnen zich van de kant van de inspectie onverwachte omstandigheden voordoen waardoor een bezoek verplaatst moet worden. U ontvangt daarover tijdig bericht. Daarnaast kunnen besturen fuseren of zelfs opgeheven worden. Ook bij deze nu nog niet voorziene omstandigheden wijzigt de planning of wordt het bestuur verwijderd.