Wat doet een vertrouwensinspecteur?

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen en discriminatie en radicalisering.

Meer informatie over (het bereiken van) de vertrouwensinspecteur