Vertrouwensinspecteurs in Caribisch Nederland

De staatkundige positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is sinds 10 oktober 2010 veranderd. De eilanden zijn bijzondere gemeenten van Nederland geworden, ook wel Caribisch Nederland genoemd. Ze hebben de status van openbaar lichaam gekregen volgens artikel 134 van de Nederlandse grondwet. Tevens zijn in 2010 de eerste Rijkswetten van kracht geworden, waaronder de (eerste) Aanpassingswet BES. In deze wet is de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) opgenomen.