Planning vierjaarlijkse onderzoeken besturen en scholen/opleidingen 2018/2019 en 2019/2020

Uitleg bij de planning

De ordening is op bestuursnummer en achter het nummer staat de naam van het bestuur, de plaats/provincie en de sectoren die onder het bestuur vallen. Een bestuur kan scholen aansturen die onder verschillende sectorwetten vallen. Zo kan een groot schoolbestuur zowel po, vo als so scholen omvatten.  Aangegeven staat welke sector leidend is. Die sector zorgt voor de onderzoeksleider en de organisatie van het onderzoek.

In de planning staat tevens het schooljaar waarin het vierjaarlijks onderzoek aan het bestuur geplaatst is.

Wijzigingen door de inspectie

Er kunnen zich van de kant van de inspectie onverwachte omstandigheden voordoen waardoor een bestuur verplaatst moet worden. U ontvangt daarover tijdig bericht. Daarnaast kunnen besturen fuseren of zelfs opgeheven worden. Ook bij deze nu nog niet voorziene omstandigheden wijzigt de planning of wordt het bestuur verwijderd.

In maart 2019 wordt de planning aangevuld met de besturen die in 2020/21 een onderzoek tegemoet kunnen zien. De cyclus is vierjaarlijks en wordt ieder jaar in maart voor de komende twee jaar gepubliceerd.