Documenten - Het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen

45 documenten over Het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op het voortgezet onderwijs

Het onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft hoe het toezicht voor het voortgezet onderwijs (vo) is...

Publicatie | 14-07-2017

Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs

Het onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs (hierna: onderzoekskader) beschrijft hoe het toezicht voor het...

Publicatie | 28-06-2017

Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op (voortgezet) speciaal onderwijs

Het onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft hoe het toezicht op het (voortgezet) speciaal onderwijs...

Publicatie | 28-06-2017

Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op voorschoolse educatie en het primair onderwijs

Het onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft hoe het toezicht op voor- en vroegschoolse educatie en...

Publicatie | 28-06-2017

Naar vernieuwd toezicht - Op weg naar 1 augustus 2017

In het schooljaar 2016/2017 heeft de inspectie verdere praktijkervaring opgedaan met het nieuwe onderzoekskader. Daarbij is ook...

Rapport | 08-06-2017

Planning vierjaarlijkse onderzoeken besturen en scholen/opleidingen 2017/2018 en 2018/2019

Jaarplan | 02-06-2017

Brochure Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur?

Brochure | 21-03-2017

Krijgt de school/opleiding feedback over de onderzochte standaarden?

Aan het einde van een onderzoeksdag op een school of opleiding geven de inspecteurs een eerste mondelinge terugkoppeling. Als...

Vraag en antwoord

Krijgen intersectorale besturen een of twee rapporten naar aanleiding van het inspectieonderzoek?

Bij een onderzoek bij een intersectoraal bestuur wordt één rapport gemaakt. Bij een bestuur dat zowel vo als mbo aanbiedt omvat...

Vraag en antwoord

Maakt de inspectie een rapport op schoolniveau?

Naast het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen doen we zonodig ook tussentijds een onderzoek als er risico’s...

Vraag en antwoord