Documenten - Het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen

45 documenten over Het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Planning vierjaarlijkse onderzoeken besturen en scholen/opleidingen 2017/18 en 2018/19

Jaarplan | 02-06-2017

Brochure Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur?

Brochure | 21-03-2017

Krijgt de school/opleiding feedback over de onderzochte standaarden?

Aan het einde van een onderzoeksdag op een school of opleiding geven de inspecteurs een eerste mondelinge terugkoppeling. Als...

Vraag en antwoord

Krijgen intersectorale besturen een of twee rapporten naar aanleiding van het inspectieonderzoek?

Bij een onderzoek bij een intersectoraal bestuur wordt één rapport gemaakt. Bij een bestuur dat zowel vo als mbo aanbiedt omvat...

Vraag en antwoord

Maakt de inspectie een rapport op schoolniveau?

Naast het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen doen we zonodig ook tussentijds een onderzoek als er risico’s...

Vraag en antwoord

Maakt de inspectie een rapport op bestuursniveau?

Ja.  Naar aanleiding van het ‘vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen’ stellen we een bestuursrapport op. In dat...

Vraag en antwoord

Waar baseert de Inspectie de waardering Goed op?

   

Vraag en antwoord

Hoe wordt een school zeer zwak?

 Als de leerresultaten ernstig en langdurig tekortschieten én er tekorten zijn in de naleving van een of meer bij of krachtens...

Vraag en antwoord

Krijgt het bestuur een eindoordeel en beoordelen we daarmee de bestuurder(s)?

Het bestuur krijgt geen eindoordeel, maar een oordeel op standaarden over de kwaliteitszorg en over het financieel beheer. We...

Vraag en antwoord

 Uit het verificatieonderzoek blijken risico’s. Wat nu?

Als tijdens het ‘vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen’ uit een verificatieonderzoek risico’s blijken, dan...

Vraag en antwoord