Wat moet er gebeuren als iemand alsnog (opnieuw) een VOG moet aanvragen en deze niet krijgt?

De betreffende werknemer mag zijn werkzaamheden dan niet meer uitvoeren. Het bestuur moet dan onmiddellijk zorgen dat deze persoon niet meer in aanraking met leerlingen komt. Het is aan het bevoegd gezag in dat geval passende maatregelen te nemen.