Wat moet er gebeuren als de VOG ontbreekt maar de medewerker verzekert dat hij bij indiensttreding wel een geldige VOG overgelegd heeft?

Als de betreffende VOG niet meer vindbaar is, zal de medewerker toch een nieuwe VOG aan moeten vragen en aan het bestuur moeten overleggen.