Hoe te handelen bij ingehuurd personeel?

Ook tijdelijk ingehuurd personeel dient te beschikken over een geldige VOG voor de functie waar zij voor worden ingehuurd. De werkgever (bijvoorbeeld een uitzend- of detacheringsbureau) is hiervoor verantwoordelijk. Het bestuur is er voor verantwoordelijk dat dit gecontroleerd wordt. Met het uitzendbureau kan bijvoorbeeld contractueel vastgelegd worden dat alleen personeel met een geldige VOG ingezet mag worden. Het bestuur kan dit controleren door daarnaast bijvoorbeeld bij het uitzendbureau een fax van de VOG te vragen.