Toezichtkaders

Het toezicht is veranderd vanaf 1 augustus 2017. Tegenwoordig zijn de werkwijze en het waarderingskader opgenomen in het Onderzoekskader 2017 per sector. Tot 1 augustus 2017 waren de werkwijze en het waarderingskader opgenomen in het zogeheten toezichtkader. Is uw school voor 1 augustus 2017 beoordeeld en wilt u weten volgens welke normen? Kijkt u dan in het oude toezichtkader.

Geldende toezichtkaders

Voor kinderopvang en hoger onderwijs werken we nog wel met een toezichtkader: 

Voor de overige sectoren werken we sinds 1 augustus met het onderzoekskader 2017. De oude toezichtkaders vindt u hieronder.

(Oude) toezichtkaders

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Speciaal onderwijs

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs

Voor- en vroegschoolse educatie

Particulier onderwijs

Nederlands onderwijs in het buitenland