Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school/opleiding goed is. De inspectie houdt daar toezicht op.

Krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit? Voldoen scholen en opleidingen aan de wet- en regelgeving en hebben ze hun financiën op orde? De inspectie doet onderzoek bij besturen en scholen en stimuleert hen om voortdurend hun kwaliteit te verbeteren. Daarnaast kijken we naar het onderwijsstelsel als geheel. We rapporteren gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs, en we kaarten onderwerpen aan die maatschappelijke en politieke aandacht verdienen. Al onze activiteiten zijn gericht op hetzelfde doel: goed onderwijs voor alle leerlingen in Nederland.