De inspectie beoordeelt en stimuleert de kwaliteit van het stelsel voor hoger onderwijs en het Nederlandse accreditatiestelsel. We zien tevens toe op onderzoek naar het financieel beheer en de naleving van de wettelijke voorschriften door besturen en instellingen. Eventueel kunnen we een onderzoek instellen als ernstige klachten of signalen worden gemeld.

Lees meer over het toezicht op hoger onderwijs.