Weblog: De belangrijkste bijzaak in het onderwijs

“De Inspectie van het Onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en stimuleert scholen en instellingen deze kwaliteit te verbeteren”. Dat is onze missie. Heel het onderwijstoezicht is dáár op gericht. Dus ook het financieel toezicht. Geld is immers een middel om goed onderwijs te verzorgen. Niet meer en niet minder.

Lees de weblog: De belangrijkste bijzaak in het onderwijs