Geen tekortkomingen in declaraties 2013/2014 van bestuurders hoger onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs ziet geen aanleiding om verder onderzoek te verrichten naar de declaraties over de jaren 2013 en 2014 bij acht instellingen in het hoger onderwijs.

De inspectie vroeg de acht instellingen eerder dit jaar om nadere opheldering over hun declaraties. Het zijn instellingen waarvan hun accountant bij de controle van de jaarrekening 2013 en/of 2014 vaststelde dat de interne regelingen over declaraties en vergoedingen niet waren nageleefd.

Uit de rondgang door de inspectie blijkt dat de fouten vooral betrekking hebben op declaraties van en vergoedingen aan medewerkers en niet die van en aan bestuurders. Daarom heeft de inspectie de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van de betrokken instellingen verzocht om maatregelen te treffen waarmee dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen zijn.

Een en ander valt te lezen in de rapportage ‘Vertrouwen op zelfreinigend vermogen’ dat vandaag door minister Bussemaker van OCW aan de Tweede Kamer is gestuurd

De inspectie zal over twee jaar de naleving van de nieuwe voorschriften van de instellingen opnieuw onderzoeken.