Schrijft de inspectie toetsen voor?

De inspectie verlangt dat scholen de vorderingen van leerlingen volgen - dat is immers een wettelijk voorschrift. En dat zal op de een of andere manier met vormen van toetsen en observaties moeten gebeuren.

Welke manier precies gekozen wordt, is aan de school. De inspectie bekijkt wel hoe de school de vorderingen meet en of dat leidt tot een adequaat beeld van de leerling. En ook of de school daar adequate acties op laat volgen.