Themaonderzoeken 2019

Ook in 2019 voert de inspectie voor het toezicht op het stelsel als geheel een aantal themaonderzoeken uit. Hiermee willen we onderwerpen onder de aandacht brengen die instellingsoverstijgend actueel zijn. De themaonderzoeken verschillen onder andere in omvang, onderzoeksmethode en eindproduct

Hieronder vindt u de voor 2019 geplande en afgeronde themaonderzoeken.