Lerarenopleidingen en de leraar

Uit onderzoek blijkt telkens weer dat goed opgeleide leraren essentieel zijn voor het onderwijs. De kwaliteit van de lerarenopleidingen is daarom een belangrijk onderwerp voor de inspectie.

We zijn nagegaan hoe beginnende leraren en schoolleiders oordelen over de kwaliteit van pabo’s en eerste- en tweedegraadslerarenopleidingen, in het bijzonder over de voorbereiding op de praktijk (pedagogisch-didactische vaardigheden) en het niveau van vakkennis. Ook publiceerden we een zogenaamd sectorbeeld Educatie: een samenvattend beeld van het aanbod van opleidingen en de educatieve sector en de bijzonderheden en trends die we binnen deze sector signaleren.

Documenten