Kwaliteitszorg, bestuur en inspraak

De inspectie voert vanuit haar stelselverantwoordelijkheid onderzoek uit naar aspecten van kwaliteitszorg, inspraak- en medezeggenschapvoorzieningen en andere aspecten die expliciet in de WHW zijn geregeld.

De inspectie heeft onderzoek gedaan naar opleidingscommissies die een belangrijke rol bij de kwaliteitszorg spelen. Het meest recente rapport vindt u hieronder. Tevens is er een speciale website voor opleidingscommissies. Daarnaast beoordeelt de NVAO de kwaliteitszorg van afzonderlijke instellingen, in de vorm van de Instellings Toets Kwaliteitszorg