Het accreditatiestelsel hoger onderwijs

Het toezicht op het accreditatiestelsel hoger onderwijs kent twee soorten onderzoek.

  • Vierjaarlijks integraal onderzoek naar het functioneren van het accreditatiestelsel. Dit is voor het eerst begin 2013 uitgevoerd en in 2017/2018 herhaald. De aanpak en timing van dit periodieke onderzoek stemmen we steeds af met andere evaluaties (om deze  reden kan worden afgeweken van de vierjaarscyclus), met behoud van eigen verantwoordelijkheid, teneinde overlap te voorkomen en de toezichtlast te beperken.
  • Tussentijds incidenteel onderzoek naar aanleiding van klachten of signalen, voor zover dit niet de bevoegdheid en werkzaamheden van de NVAO betreft.

De kwaliteitsstandaarden hebben betrekking op de informatievoorziening ten aanzien van het stelsel, onafhankelijkheid van de actoren, betrouwbaarheid, validiteit, zorgvuldigheid, transparantie van de uitkomsten, de stimulerende werking, de kwaliteitsborging van het accreditatiestelsel, de wettelijke vereisten, de accreditatielasten en de dekking door het stelsel.