Jaarwerkplan 2019

Wat doet de inspectie in 2019? We houden toezicht op besturen en hun scholen en opleidingen en we rapporteren op stelselniveau over de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit. Daarbij staat een aantal thema’s centraal. In ons Jaarwerkplan leest u over ons instellingstoezicht en over ons stelseltoezicht. Daarnaast worden onze andere doelen en activiteiten beschreven. Ook leest u met wie en hoe de inspectie samenwerkt en wat de andere taken van de inspectie zijn.

Toezicht

Jaarlijks voert de inspectie ongeveer 3.000 onderzoeken uit, het grootste deel bij besturen en hun scholen in het kader van ons instellingstoezicht. Over deze onderzoeken brengen we rapporten uit die we op onze website publiceren.

Thematische activiteiten in 2019

Voortbordurend op belangrijke thema’s waarover we de afgelopen jaren hebben gerapporteerd, bijvoorbeeld kansengelijkheid, aansluitende leer- en schoolloopbanen, kwetsbare groepen leerlingen, schoolverschillen, leraren (kwaliteit, tekorten, werkdruk) en sturing op kwaliteit en continuïteit, hebben we gekozen voor een aantal thema’s.

Naar de volgende thema’s doen we sector overstijgend onderzoek:

  • HRM-aanpak van werkdruk leraren;
  • Schoolverschillen en basis op orde;
  • Perspectief op aansluitende leer- en schoolloopbanen;
  • Leerlingen met extra ondersteuning.

Daarnaast doen we een aantal onderzoeken in de verschillende onderwijssectoren, bijvoorbeeld het Peil.onderzoek in het primair onderwijs. Hierin brengen we jaarlijks voor een of meer gebieden de ontwikkelingen in het aanbod van scholen en de resultaten van de leerlingen aan het eind van basisonderwijs in kaart.

Jaarlijkse rapportages

De inspectie brengt jaarlijks een aantal vaste rapportages uit. De bekendste daarvan is De Staat van het Onderwijs. Deze komt dit jaar uit op 10 april. Daarnaast rapporteren we in de tweede helft van het jaar over de financiële staat van het onderwijs en brengen we het Landelijk rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang uit.